15-07-13

Brussel Nieuws: Nieuws uit Sint-Gillis

sint.gillis.Dillensplein.jpg

Het gemeentebestuur van Sint-Gillis heeft ervoor gezorgd dat het terras van het zopas geöpende café-restaurant Le Dillens op het Sint-Dillisplein binnen redelijke grenzen blijft en dat het gemeentereglement inzake de inrichting van de terrassen terzake werd toegepast.

Dat is niet alleen goed nieuws voor de omwoners en de mensen die een beetje rust zochten op de publieke zitbanken van het plein maar ook voor de kinderen uit de buurt die plotseling van hun speelpleintje werden beroofd.

Ook de leerlingen van de theaterschool Lassaad die hun boterhammen op de richels van het pleintje kwamen opeten, zullen tevreden zijn.

De uitbater van het internetcafé op het Dillensplein die zijn voetpad ter beschikking stelde van het terras, heeft gemengde gevoelens. Enerzijds vindt hij het goed dat de ruimte voor het internetcafé opnieuw vrij is (wat beter is voor zijn klanten) en dat er minder lawaai-overlast is. Maar anderzijds vindt hij het 'spijtig' voor de eigenaars van Le Dillens die daardoor minder inkomsten hebben. 

Achteraf zal men echter moeten toegeven dat het gemeentebestuur van Sint-Gillis om tal van redenen de juiste beslissing genomen heeft: 

- Een aantal restaurantbezoekers zal juist verheugd zijn met het feit dat de unieke sfeer van het Dillensplein behouden blijft, en zal zich zelfs extra aangetrokken voelen tot Le Dillens en het café-restaurantje Oma aan de andere kant van het plein. 

- Het Dillensplein dat een hele aparte geschiedenis kent, werd niet aangelegd en voorzien voor de inrichting van grote terrassen zoals op het Sint-Gillis Voorplein alwaar er voldoende ruimte is.

- De Indische nachtwinkeltjes ter plaatse worden niet in de hoek gedrongen.

- Het gemeentereglement inzake de inrichting van de terrassen blijft van toepassing, wat onderlinge afspraken tussen handelaars en ongecontroleerde wildgroei van terrassen ook op andere plaatsen in Sint-Gillis zal voorkomen.

- Het is positief dat het gemeentebestuur van Sint-Gillis voor een evenwicht zorgt tussen commerciële en publieke belangen en dat de conflicten terzake snel en efficiënt worden opgelost. 

- En tenslotte is er de inspraak van de burger. De enige goede politiek, en zeker een socialistische politiek, kan niet zonder medezeggingsschap van de buurt- en wijkbewoners. En dat geldt niet alleen voor Sint-Gillis waar dat de huurprijzen van de woningen zo enorm zijn gestegen dat minder-begoeden er bijna geen woning meer kunnen vinden.

---

van: Dumortier Marie <mdumortier@stgilles.irisnet.be
aan: Jan Boeykens
datum: 15 juli 2013 12:47
onderwerp: RE : Café 'Le Dillis': gemeentelijk reglement
verzonden door:stgilles.irisnet.be


Geachte,

Ik heb uw email betreffende het terras op het Dillensplein goed onvangen.

Vandaag heeft een gemeentelijke agent de situatie opgelost. Hij heeft de maatregelen over terrassen aan de uitbater herinnert.

Indien een agent die het proces-verbaal opmaakt (gemeenschapswacht), opmerkt dat het terras opnieuw groter is dan voorzien in de vergunning, zal de uitbater een administratieve boete worden opgelegd.

Met vriendelijke groeten,

 

Marie Dumortier

Algemene zaken

Van Meenenplein, 39

1060 Brussel

Tel : 02/536.03.93

Fax : 02/536.02.02


Ce message n'engage aucunement l’administration communale et reste informel.
Tout courrier officiel doit toujours être confirmé par lettre et revêtu de la signature des autorités communales.

Deze boodschap bindt het gemeentebestuur niet en blijft informeel. Elke officiële brievenpost moet altijd per brief bevestigd worden en ondertekend zijn door de gemeentelijke overhedenBrussel, 12 juli 2013

Dienst Veiligheid, Hygiëne en Leefmilieu Sint-Gillis
t.a.v. de heer Mesozy
Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Geachte Heer Mesozy,

Betreft: Dillensplein - terrassen - gemeentelijk reglement

Zoals ik u op 5 juli jl. schreef, is er een ernstig probleem met het terras van het café 'Le Dillens' dat bijna 1/4 van het pittoreske Dillensplein beslaat.

Gisterenavond was er weer een grote toestroom van mensen die vooral afkomstig blijken te zijn van de mega-terrassen op het Sint-Gillis Voorplein en het terras puilde als het ware uit.

De openbare zitbanken werden daarbij zelfs als 'stoelen' voor de tafeltjes gebruikt.

In tegenstelling tot de PS-mandatarissen die het Dillens-terras mede bevolken, vind ik dat het concept en de eigenheid van het plein moeten bewaard blijven. Er dient ook rekening gehouden te worden met de buurtbewoners en het gemeentereglement inzake de inrichting van terrassen.

Het gemeentereglement zegt dat er een vrijweg van min. 1.50 meter moet worden voorzien; de aanlegbreedte van de terrassen in de openbare ruimte beperkt moet blijven tot max. 3 meter van de gevelsrij; de voetgangersweg langs de gevels gevrijwaard moet zijn; het terras beperkt moet blijven tot de breedte van de voorgevel van de betreffende handelsfirma; er een doorgang van min. 1 meter breed, vrij van obstakels, voor elke ingang moet zijn.

Vanmorgen bleken de publieke zitbanken terug vrij te zijn maar het terras dat zich over 1/4 van het Dillensplein uitstrekt, is een belemmering is voor de spelende kinderen en is niet in overéénstemming met het tuinachtige aanlegplan van het plein.

Om goed te zijn zou het terras eigenlijk moeten gehalveerd worden.

Het kan ook niet dat de eigenaars van twee verschillende handelszaken een mega-terras neerplanten op een pleintje dat hiervoor niet bedoeld is en het gemeentereglement door de goede contacten met bepaalde gemeentefunctionarissen, niet wordt toegepast.

Indien men dit toelaat, dan zou men er beter aan doen om het gemeentereglement inzake de inrichting van de terrassen af te schaffen. Laat de inrichting van de terrassen dan gewoon over aan de eigenaars van de handelsfirma's die het publieke belang slechts een bijzaak vinden.

Op het Dillensplein bevindt zich ook het café-restaurantje 'Oma' maar dat heeft zich aangepast aan de sfeer op het plein en houdt rekening met de omgeving.

Zolang 'Oma' dat slechts voor een deel van de dag openblijft, de andere kant van het Dillensplein niet inpalmt, zal niemand zich storen aan het feit dat men daar af en toe wat tafeltjes en stoelen bijschuift voor de bezoekers.

n de hoop dat de commerciële afspraken op het Dillensplein en elders niet ten koste gaan van de gemeentelijke aanlegplannen en het algemeen belang, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

---


14-05-13

Moordzaak Lumumba: 1O Belgen geviseerd

lumumba2.jpg

De Congolese premier Patrice Lumumba werd in 1961 vermoord

De 10 Belgen die door familie geviseerd...

10/5/13

De Belgische editie van het weekblad Marianne onthult morgen de namen van de tien Belgen die geviseerd worden door de klacht die is ingediend door de familie van Patrice Lumumba, de Congolese premier die op 17 januari 1961 werd vermoord.

De kamer van inbeschuldigingstelling van Brussel verleende op 12 december 2012 toestemming om het onderzoek voort te zetten en vermeldt onder meer de naam van Etienne Davignon, destijds kabinetsattaché op Buitenlandse Zaken. Van de tien vernoemde personen zijn er drie inmiddels overleden.

Volgens Marianne België vermeldt de lijst voorts de namen van Charles Huyghé, toenmalig kabinetschef van de minister van Defensie van Katanga, Jacques Bartelous (magistraat), François Son (adjunct van de leidinggevende kapitein van de Katangese gendarmerie), Claude Grandelet (een officier), Jacques Brassine de la Buissière (politoloog en diplomaat) en René Grosjean, gedetacheerd bij het "raadgevend bureau" rond de Katangese leider Moïse Tshombe.

Drie door de klacht geviseerde personen zijn overleden. Roger Leva, onder-luitenant bij de politie van Tshombe, overleed in 2012, net als Fernand Vervier, jurist en attaché-politoloog op het kabinet van Afrikaanse Aangelegenheden. Armand Verdickt, een aan Congo gedetacheerde officier, stierf in 2011.

http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1630613/2013/05/10/De-10-Belgen-die-door-familie-geviseerd-worden-in-moordzaak-Lumumba.dhtml


Image

Foto: Europees Parlement - Guy Verhofstadt, Jacques Delors en Etienne Davignon die reeds lang in de moordzaak wordt genoemd

06-04-13

België: solidariteitsmars van mensen met EN zonder papieren

ZonderPapieren.vign_marches.jpG

In april trekt de "solidariteitsmars van mensen met EN zonder papieren" twee weken lang door België
Haar doel : de basis leggen van een nieuwe nationale beweging.
Of we nu papieren hebben of niet, we trekken gezamenlijk doorheen het land, te voet en met de trein.
Om stilaan (weer) een tegenbeweging te vormen tegen het huidig migratiebeleid, dat steeds meer migranten en zij die solidair met hen zijn, uitsluit en criminaliseert. Op het programma staan ontmoetingen/debatten,mobiliseringsacties en ook feestelijke activiteiten georganiseerd.

Zaterdag 6 April om 12u : Manifestatie tegen de migratiepolitiek vertrek voor het klein kasteeltje

- Oproep tot een solidariteitsmars
- Programma in Brussel
- http://marchebelgique.wordpress.com

http://bxl.indymedia.org/