05-07-13

Syrië: Liberalen in dienst van de wapen- en olieindustrie

Verhofstadt.Guy.davignon.Sofina.jpg

verhofstadt.Gadaffi.jpeg

Libya
Libya.L'assassinat de Kadhafi.997
Libya.frame-grab-shows-former-libyan-leader-muammar-gaddafi-in-sirte
Libya.Gadaffi.murdered
Libya.L'assassinLibya.995.2.at de Kadhafi.30
Libya.Qaddafi.murdered.jpg.sirte-october-transitional-2011.998

Libya.L'assassinat de Kadhafi.23.999.0
Libya.Gaddafis-body-007

Verhofstadt maakt deel uit van de Europese industriële lobbygroepen (Bilderberg groep, Vrienden van Europa, Notre Europe,) en werd in 2004 voorgesteld als kandidaat om Romano Prodi als Voorzitter van de Europese Commissie te vervangen. 

Hij werd destijds door een coalitie van Groenen, Socialisten en Liberalen ook naar voren geschoven om José Manuel Barroso als voorzitter van de Europese Commissie te vervangen.

In 2009 werd Verhofstadt tot voorzitter van de Europese groep van 'Liberalen en Democraten' (ALDE) verkozen.

Sinds 2012 is Verhofstadt een bestuurslid van de Belgische holding Sofina (petroleum, gas en olieplatforms) waarvan Etienne Davignon (oud-voorzitter van de Bilderberg groep, voorzitter van 'Vrienden van Europa',) de ere-voorzitter is. 

Verhofstadt is ook een lid van de Club van Madrid, een organisatie van meer dan 80 gewezen staatshoofden die zogezegd een 'wereldwijd democratisch bestuur en leiderschap' promoot maar die van Europa eigenlijk een militaire grootmacht wil maken die, tesamen met de Verenigde Staten, de wereld regeert.

In Juni 2013 werden Guy Verhofstadt en zijn politieke vriend Daniel Cohn-Bendit verkozen tot 'Europese leiders van het jaar'. De liberale en groene fractieleiders in het Europees Parlement haalden het in een online verkiezing die werd georganiseerd in het kader van 'State of the European Union', een evenement dat jaarlijks op touw wordt gezet door Europese zakenmilieus.

Belangrijk om weten is dat zowel Verhofstadt als Cohn-Bendit hebben opgeroepen tot een NAVO-interventie in Lybië.

Op 16.3.2011 verklaarde Verhofstadt in het Europese Parlement dat het 'uitblijven van een beslissende aktie van de Europese Unie in de Lybische crisis hem ziek maakte'.

Op 6.3.2013 pleitte Salim Idriss, de stafchef van het door het westen gesteunde huurlingenlegertje in Syria, die door de Europese liberalen in het Europees Parlement was uitgenodigd, voor het beëindigen van het wapenembargo tegen Syrië. 'We hebben wapens en munitie nodig om onszelf en onze burgers te kunnen verdedigen', aldus Idriss. 

Guy Verhofstadt herhaalde het pleidooi voor de leveringen van zware wapens aan Idris en stelde no-flyzones en beveiligde gebieden aan de grenzen met Turkije en Jordanië voor.
Guy Verhofstadt: « De tijd van vredesonderhandelingen is voorbij. Wij moeten NU handelen. Als de U.N. niet reageert, dan moet de NAVO maar optreden 
“. 

De uitspraken van Verhofstadt slaan echter nergens op omdat de U.S. en de Europese Unie alle vredesonderhandelingen hebben afgewezen en zij het regime van President Assad ten koste van alles willen vervangen door een marionettenregering die voldoet aan de eisen van de Amerikaanse en Europese industrie.

De instelling van no-flyzones en de zogezegde dreiging van 'het gebruik van chemische wapens', werden ook reeds aangewend om Irak en Lybië te bombarderen.

Foto 1: Guy Verhofstadt; Jacques Delors, Voorzitter van ‘Notre Europe’ en Etienne Davignon die al jarenlang inzake kindermisbruiken en in de moord op Patrice Lumumba wordt genoemd.

Foto 2: Verhofstadt en de Libische leider Muammar al-Gaddafi voor wiens gruwelijke dood hij mede verantwoordelijk is.

Foto’s 3: Muammar al-Gaddafi, letterlijk afgemaakt na maandenlange gevechten met een door het westen bewapend huurlegertje en NAVO-bombardementen onder UN-mandaat.

Open VLD beschermt kindermisbruikers

Verhofstadt.brief.VLD.veroordeelt.walgelijke.praktijken.jpg

Op 23.4.1999 deelde Guy Verhofstadt (Open VLD) inzake de verdwijning, sexuele uitbuiting en foltering van kinderen (kinderpornozaak Zandvoort) aan de vzw Werkgroep Morkhoven mede:
'De VLD, en wellicht alle weldenkende mensen en organisaties, veroordeelt dergelijke walgelijke praktijken en stelt dat de politionele en gerechtelijke overheden in binnen- en buitenland hiertegen onmiddellijk, drastisch en onverbiddelijk moeten optreden. Aan de menselijke waardigheid, a fortiori die van de kinderen, mag niet geraakt worden.'

De Open VLD is er, zoals de andere politieke partijen, echter mee akkoord dat de kinderpornozaak Zandvoort na het jarenlange media-proces tegenover Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem, in de doofpot verdwijnt.

Verhofstadt's politieke collega, justitieminister Turtelboom (Open VLD), antwoordde ook niet op het verzoek van de vzw Werkgroep Morkhoven om de kinderpornozaak Zandvoort alsnog te laten onderzoeken en de documenten uit de Zandvoort-zaak die betrekking hebben op de kindermisbruiken en verkrachtingen in de Amsterdamse kinderkribben, aan de Nederlandse Minister van Justitie over te maken.

Het gevolg hiervan was dat alleen Robert M., bijgenaamd het 'Monster van Riga', in de Amsterdamse zedenzaak veroordeeld werd terwijl het kinderporno-netwerk dat de video's van Robert's M. verkrachtingen en misbruiken verkocht, gespaard bleef.

Omdat Minister Turtelboom niet antwoordde, richtte de vzw Werkgroep Morkhoven zich herhaaldelijk tot Guy Verhofstadt, maar die uit liever zijn 'bezorgheid voor de Syrische kinderen' omdat hij de Europese instanties ervan wil overtuigen om zware wapens te leveren aan zijn vrienden van het westerse huurlingenlegertje in Syrië dat de opdracht kreeg om het regime van de Syrische president Assad te bestrijden.

Begin vorig probeerde V., een sp.a-gemeenteraadslid uit Herentals dat tevens bestuurslid is van de Herentalse politieraad, een 15-jarige kleindochter van Marcel Vervloesem om te kopen. Het meisje ontving ook een doodsbedreiging. Het sms-je van V. werden uitgeprint en er werd klacht neergelegd bij de Herentalse politie.

Enkele dagen nadien werden alle skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven afgesloten.
Dat was blijkbaar het sein voor een maandenlange terreurcampagne tegen Marcel Vervloesem's dochter, kleindochter en enkele buurtbewoners.
De terroriserende bendeleden die blijkbaar goede contacten onderhielden met V., mochten maandenlang hun gang gaan, zonder dat de Turnhoutse justitie optrad.
Zij mochten 
zelfs een politie-scanner gebruiken die hen door V. werd bezorgd.

De vzw Werkgroep Morkhoven schreef hierover herhaaldelijk naar Minister Turtelboom die via Geert Slootmans, attaché van de FOD-Justitie, liet weten dat zij 'gelet op het feit dat zij deel uitmaakt van de uitvoerende macht en rekening houdende met het principe van de scheiding der machten, niet kon tussenkomen'.
Turtelboom benoemde echter uitgerekend procureur Jan Poels van het parket van Turnhout tot kabinetschef en het was het parket van Turnhout ook dat de klachten van V. en zijn bendeleden jarenlang altijd heeft gebruikt om Marcel Vervloesem te vervolgen en de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.

De Werkgroep diende wegens de aanhoudende terreurcampagne die de stilzwijgende goedkeuring genoot van het Turnhoutse parket, tevens een klacht in bij de Hoge Raad voor de Justitie maar de 'Waakhond van de Justitie' die destijds moest toegeven dat al de ontlastende stukken inderdaad uit Marcel Vervloesem's strafdossier bij het parket van Turnhout verdwenen, doet also het de klachtbrief niet ontvangen heeft.

11-05-13

Federale verkiezingen: Open VLD gebruikt moderne verkiezingsslogans

De.Clercq1.jpg

Willy De Clercq, stamvader van de naoorlogse liberalen, altijd getooid met een strikje om zijn woorden kracht bij te zetten, was een van de eersten die het belang van opvallende verkiezingscampagnes inzag.
‘Niet u, maar de staat leeft boven zijn stand' is een slogan die van 1981 dateert.

'Jonge' Open VLD'ers die 'vernieuwend' zijn, gebruiken deze slogan ook vandaag nog...

De.Clercq.Verhofstadt.belga-picture.JPG