06-10-13

Gezichtsverwondingen

war.vivtim.gezichtsoperaties.jpg

war.victiim.patient-zonder-masker.jpg

Minstens twaalf procent van alle gewonden uit de Eerste Wereldoorlog had een gezichtsverwonding en van hen was ongeveer een derde deel voorgoed verminkt. Dit betekende dat in Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland, met hun zeven miljoen overlevende gewonden, ongeveer 280.000 mannen een permanente aangezichtsverwonding hadden. De plastische chirurgie stond nog in de kinderschoenen en de plastisch chirurgen stonden, gezien de stand van zaken op dat gebied, dan ook voor een schier onmogelijke taak.

http://www.wereldoorlog1418.nl/gezichtsverminkten/