02-09-13

Kindermisbruik: Brief Minister Onkelinx

onkelinx2.jpg

Laurette OnkelinxHertogstraat 59-61, 1000 Brussel

Brussel, 1.9.2013

Geachte Mevrouw Onkelinx,

Betreft: dossier TU37.98.100885-98

Mag ik u doen herinneren aan mijn schrijven van 18.7.2013 inzake voornoemd dossier waarbij ik een kopie voegde van mijn aangetekende brief van 13.4.2005 inzake het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort ? Die brief werd zowel aan u (in uw toenmalige functie als justitieminister), als aan de Heer Procureur Des Konings van het parket te Turnhout, gestuurd.

Hierbij zend ik u een kopie van de parlementaire vraag aangaande de kinderpornozaak Zandvoort die u op 14 juni 2005 door Ecolo-parlementslid Zoë Genot  in de Commissie van de Justitie aangaande deze zaak werd gesteld.

U sprak toen over 'individuele dossiers waarop u geen precies antwoord kon geven' terwijl het dossier rond de kinderpornozaak Zandvoort  helemaal geen individueel dossier is.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Werkgroep Morkhoven

===

Depuis 2001, la justice belge possède 21 CD-roms de pédopornographie et sadisme où apparaissent plus de 80.000 enfants, mais aussi des adultes. Quel traitement par la Justice belge ? Pas de réponse !

Question de Mme Zoé Genot à la vice première ministre et ministre de la Justice sur "le suivi apporté au dépôt en justice de CD-Roms de pornographie enfantine" (n° 7387)

08.01 Zoé Genot (ECOLO) : Monsieur le président, il s’agit d’un dossier relativement ancien puisqu’en 2001, à l’occasion d’enquêtes dans des affaires de pédopornographie, 21 cd-rom auraient été remis au procureur Bourlet et transmis par la suite à la justice de Turnhout. Ils contiennent des dizaines de milliers d’images de pédopornographie de divers types, des photos d’enfants et d’adultes. Certains s’inquiètent du traitement de ces cd-rom et veulent être sûrs que ces images ont été traitées, communiquées aux organismes internationaux se chargeant de les rassembler - par exemple la base de données d’Interpol, à Lyon - pour permettre de recroiser des données, voir si de nouveaux enfants pouvaient être identifiés ou s’il s’agissait de vieilles photos, entre autres choses. Ces échanges d’informations sont très importants.

À l’occasion d’une question écrite que je vous ai adressée précédemment, vous me disiez que ce dossier allait être examiné par le parquet de Turnhout et que l’affaire serait traitée lors de l’audience du 10 mars 2004. Lors de cette fameuse audience, il semblerait que le procureur ait dit qu’il n’avait pas été du tout question de traiter ces cd-rom. C’est la raison pour laquelle j’aimerais insister : où sont ces cd-rom, qu’en a-t-on fait et que reste-t-il à faire ?

08.02 Laurette Onkelinx, ministre : Monsieur le président, chère collègue, j’ai demandé des explications sur ce dossier au procureur du Roi de Turnhout. Il confirme que le dossier répressif concernant les cd-rom a bien été traité par son parquet et que des poursuites pénales ont été engagées contre l’inculpé. Cette affaire est toujours en cours devant le tribunal correctionnel de Turnhout.

08.03 Zoé Genot (ECOLO) : Il s’agit de l’affaire de l’association Morkhoven. Le seul procès en cours à l’heure actuelle est le procès contre Marcel Vervloesem, c’est-à-dire la personne qui a donné les cd-rom. Outre cette instruction qui décidera si cette personne est coupable ou non, j’espère qu’il y aura un véritable traitement de ces cd : il faut examiner chacune des images, identifier les adultes repris dessus et communiquer ces données à Interpol. Le fait que l’on n’arrive pas à obtenir de réponse sur le traitement de ces données, alors qu’elles sont disponibles depuis 2001, n’est pas de nature à rassurer les personnes qui sont particulièrement sensibles à ces questions. Au contraire, c’est de nature à les inquiéter et à nourrir leur imagination de fantasmes divers. J’espère donc qu’il sera possible d’obtenir une réponse plus précise dans un avenir proche.

08.04 Laurette Onkelinx, ministre : Vous savez que, pour les dossiers individuels, nous ne pouvons pas donner de réponse précise.

08.05 Zoé Genot (ECOLO) : Je n’ai posé aucune question sur des dossiers individuels. J’ai posé une question concernant 20 cd-rom, qui sont dans les mains de la justice depuis 2001.

08.06 Laurette Onkelinx, ministre : C’est bien ce que je dis : c’est un dossier précis.

08.07 Zoé Genot (ECOLO) : Comment ces cd-rom ont-ils été traités ? Les données, les images ont-elles été communiquées à Interpol ? Y a-t-il eu un croisement des données entre les différentes justices. Je ne vois absolument pas en quoi mes questions affecteraient l’examen d’un dossier individuel.

Commission de la Justice du 14 juin 2005

ww.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

van:  werkgroepmorkhoven@gmail.com
aan:  info@laurette-onkelinx.be
bcc:  ccv <ccvink@yahoo.it>,
 Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>,
 katholieknieuwsblad <redactie@katholieknieuwsblad.nl>,
 hoofdredactie <hoofdredactie@demorgen.be>,
 Dolcevia Redactie <elisabeth@dolcevia.com>,
 Denver Ouray <redactie@hetvrijevolk.com>
datum:  2 september 2013 19:14
onderwerp:  Re: dossier TU37.98.100885-98

Onkelinx: huisartsen van wacht

handen-onkelinx.jpg

31 augustus, 2013

Vanaf 1 september wordt het aantal huisartsen van wacht sterk teruggeschroefd. Nu is er 1 huisarts van wacht per 30.000 inwoners tijdens het weekend, vanaf 1 september moet er overdag maar één arts per 100.000 inwoners beschikbaar zijn, aldus het VTM Nieuws.

Minder wachtdiensten, maar wel in grotere gebieden. Dat heeft minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS, Parti Socialiste) beslist. De Vlaamse huisartsen zijn niet te spreken over de maatregel. Ze gaan zich dan ook niet houden aan dit minimum, maar vrezen dat de spoeddiensten in de ziekenhuizen in het weekend overstelpt zullen worden met patiënten.

http://www.vandaag.be/binnenland/134842_onkelinx-beperkt-huisartsen-van-wacht.html

14-08-13

Kinderpornozaak Zandvoort: Minister Onkelinx

Onkelinx.jpg

Roddels en verdachtmakingen dienen meestal om iemand het zwijgen op te leggen. Vandaar de publicatie van het onderstaande berichtje over de rol van Minister Onkelinx (Parti Socialiste) bij het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort.

===

16 mei 2007

De vzw Werkgroep Morkhoven voerde gedurende enkele maanden lang een Internetactie waarbij niet alleen het zogenaamde Woonbeleid van de franstalige Socialistische Partij in Brussel op de korrel werd genomen maar waarbij ook voor de zoveelste keer de vraag gesteld werd waarom Justitieminister Onkelinx niet wilde antwoorden op de parlementaire vragen die Ecolo-parlementslid Zoé Genot haar in 1995 rond de kinderpornozaak Zandvoort stelde.
Het rapport van de Belgische federale politie vermeldde immers zo’n 88.000 slachtoffertjes in deze zaak. Die werden echter nooit geidentificeerd.
Ook de tientallen kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in deze zaak werden nooit opgespoord en vervolgd zodat zij hun werk ongestoord konden verder zetten.
De Werkgroep Morkhoven zelf, vroeg Onkelinx verschillende malen hoever het onderzoek in deze zaak eigenlijk gevorderd was en hoe het eigenlijk zat met de lijst van 30 processen-verbaals die op 23 oktober 2006 aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers werd afgegeven.
In die 30 processen-verbaals stond namelijk beschreven hoe het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde.
Ook die vragen wenste Onkelinx nooit te beantwoorden.
Victor V. die Morkhoven-activist Marcel Vervloesem aanklaagde en die dank zij het Sp.a-bestuur van Herentals gedurende 2 jaar lang in het bestuur van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (Dienst Jeugdzaken) mocht zetelen, is inmiddels tot gemeenteraadslid verkozen en zetelt in de Herentalse politieraad. 
Dat Onkelinx die als lijsttrekster van de Parti Socialiste in het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde opkomt en voor een verkiezingsoverwinning van de Parti Socilaiste moet zorgen, juist nu een persconferentie wil geven omtrent een ‘kinderpornonetwerk’ en voor het eerst toegeeft dat er kinderpornonetwerken bestaan (alhoewel deze zaak in het niet verzinkt tegenover de kinderpornozaak Zandvoort), zal dus wel geen toeval zijn.

De vzw Werkgroep Morkhoven stelde na het nieuws over de ‘nieuwe zaak Dutroux’ in ieder geval vast dat zij volledig van het Internet is afgesneden. Zij is thans verplicht haar acties via verschillende Internetwinkels verder te zetten.

De Werkgroep ondervond wel jarenlang problemen met haar publicaties op het Internet maar het is de eerste maal dat de Internetverbinding volledig is weggevallen.

Misschien nog een klein detail: het was Georges Zicot, de inspecteur die in de zaak Dutroux in opspraak kwam, die via een valse schriftelijke verklaring liet weten dat de Franse magistraat in de zaak Zandvoort een ‘man uit het misdaadmilieu in Charleroi’ was…

13-08-13

Kinderpornozaak Zandvoort: Brieven aan Minister Onkelinx

PS.Brussel.Onkelinx.voorzitter

Het is belangrijk dat de bestaande dossiers worden opgevolgd en men zich niet verliest in allerlei roddels over personen.

In bijlage volgt een kopie van de brieven dd. 13 april 2005 en dd. 18.7.2013 gericht aan de huidige Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS, Parti Socialiste) die in 2005 de Minister van Justitie was.  Onkelinx zei destijds in antwoord op de vraag van Ecolo-parlementslid Zoë Genot dat de kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 slachtoffertjes, een 'individueel' dossier was en wilde niets kwijt over de stand van zaken in het onderzoek...

Uit het archief:

Antwerpen, 13 april 2005

AANGETEKEND

Aan Minister van Justitie Mevrouw Laurette Onkelinx
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Aan de Heer Procureur Des Konings
Parket Gerecht Turnhout
Kasteelplein 1
2300 Turnhout

Mevrouw de Minister, Mijnheer de Procureur Des Konings,

Betreft: dossier TU37.98.100885-98

In de krant Het Laatste Nieuws van 2 oktober 2003 (zie copie van dit artikel in bijlage) stond een artikel getiteld “Werkgroep Morkhoven: Parket doet niets met cd-roms vol kinderporno”.

Procureur Herman Janssens van het parket te Turnhout die geinterviewd werd, beweerde daarbij ondermeer dat het ‘een loze bewering is dat het parket van Turnhout niets doet met de cd-roms die aan hem werden overgedragen’.

Procureur Herman Janssens beweerde in het interview ook dat de jeugdmagistraat die op één van de foto’s van een cd-rom te zien is géén jeugdmagistraat is. Procureur Herman Janssens: “Dat is een zware beschuldiging die op niets gebaseerd is maar we zullen een onderzoek niet nalaten”.

Grondig onderzoek en analyze van het dossier door de Werkgroep Morkhoven heeft echter uitgewezen dat er van het door Procureur Herman Janssens beloofde ‘onderzoek’ niets is weer te vinden.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af welk nummer er aan dit onderzoeksdossier werd gegeven en of er al onderzoeksresultaten zijn.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Arsenaalstraat 5 – bus 14
2000 Antwerpen
Werkgroep Morkhoven

Brief bleef onbeäntwoord

++++++

Laurette Onkelinx
Hertogstraat 59-61
1000 Brussel

Brussel, 18.7.2013

Geachte Mevrouw Onkelinx,

Betreft: dossier TU37.98.100885-98

Nu de verkiezingen voor de deur staan, is de tijd misschien rijp om u te doen herinneren aan mijn schrijven van 13 april 2005 aangaande voornoemd dossier dat tot nogtoe niet beäntwoord werd.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

van: Jan Boeykens
aan: info@laurette-onkelinx.be
datum: 18 juli 2013 12:58
onderwerp: dossier TU37.98.100885-98

18-07-13

Onderzoek kindermisbruiken: Brief Minister Onkelinx

P.S.Onkelinx.voorzitter Brusselse PS.jpg

In bijlage volgt een kopie van een brief dd. 13 april 2005 gericht aan de huidige Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS, Parti Socialiste) die in 2005 de Minister van Justitie was. Het wordt tijd om het geheugen van de Minister terzake op te frissen en haar te vragen waarom zij naliet om op deze brief betreffende het in de doofpot stoppen van kindermisbruiken, te antwoorden...

---

Uit het archief:

Antwerpen, 13 april 2005

AANGETEKEND

Aan Minister van Justitie Mevrouw Laurette Onkelinx
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Aan de Heer Procureur Des Konings
Parket Gerecht Turnhout
Kasteelplein 1
2300 Turnhout

Mevrouw de Minister, Mijnheer de Procureur Des Konings,

Betreft: dossier TU37.98.100885-98

In de krant Het Laatste Nieuws van 2 oktober 2003 (zie copie van dit artikel in bijlage) stond een artikel getiteld "Werkgroep Morkhoven: Parket doet niets met cd-roms vol kinderporno".

Procureur Herman Janssens van het parket te Turnhout die geinterviewd werd, beweerde daarbij ondermeer dat het 'een loze bewering is dat het parket van Turnhout niets doet met de cd-roms die aan hem werden overgedragen'.

Procureur Herman Janssens beweerde in het interview ook dat de jeugdmagistraat die op één van de foto's van een cd-rom te zien is géén jeugdmagistraat is. Procureur Herman Janssens: "Dat is een zware beschuldiging die op niets gebaseerd is maar we zullen een onderzoek niet nalaten".

Grondig onderzoek en analyze van het dossier door de Werkgroep Morkhoven heeft echter uitgewezen dat er van het door Procureur Herman Janssens beloofde 'onderzoek' niets is weer te vinden.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af welk nummer er aan dit onderzoeksdossier werd gegeven en of er al onderzoeksresultaten zijn.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Arsenaalstraat 5 - bus 14
2000 Antwerpen
Werkgroep Morkhoven

Brief bleef onbeäntwoord

++++++

Laurette Onkelinx
Hertogstraat 59-61
1000 Brussel

Brussel, 18.7.2013

Geachte Mevrouw Onkelinx,

Betreft: dossier TU37.98.100885-98

Nu de verkiezingen voor de deur staan, is de tijd misschien rijp om u te doen herinneren aan mijn schrijven van 13 april 2005 aangaande voornoemd dossier dat tot nogtoe niet beäntwoord werd.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

---

van: Jan Boeykens
aan: info@laurette-onkelinx.be

datum: 18 juli 2013 12:58
onderwerp: dossier TU37.98.100885-98

---

Foto: Op 6.2.2013 werd Laurette Onkelinx tot nieuwe voorzitter van de Franstalige Brusselse socialisten verkozen.  Zij volgde Rudi Vervoort op (foto, links) die minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd.