30-04-14

Marcel Vervloesem: Google

marcel.vervloesem.april.2014.jpg

Op Google vindt men enkel de oude berichten over de ziekenhuisopnamen van Marcel Vervloesem. Dat komt voor een groot deel omdat de pers die al gedurende 15 jaar een media-proces tegen Vervloesem voert om de kinderpornozaak Zandvoort dood te zwijgen, liever geen aandacht aan deze zaak besteedt.

---

Marcel Vervloesem in ziekenhuis opgenomen : Werkgroep ...

werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/.../aktievoerder...‎

Apr 28, 2012 - Beste vrienden, Zoals jullie in mijn bijgaand berichtje aan de advocate van Marcel kunnen lezen, is Marcel de voorbije nacht in het...

 

Victor Vervloesem, Sp.a-gemeenteraadslid Herentals ...

socialisme-versus-activisme.skynetblogs.be/.../victor-v...‎

Aug 16, 2008 - Victor Vervloesem, halfbroer van Morkhoven-aktievoerder Marcel ... Foto: Marcel Vervloesem na zijn kankeroperatie in het ziekenhuis van Lier ...

 

Marcel Vervloesem overgebracht naar ziekenhuis - De ...

www.standaard.be/cnt/b27293269081101‎

Nov 1, 2008 - (Belga) Marcel Vervloesem, de zelfverklaarde kinderpornojager die begin dit jaar ... is van de gevangenis overgebracht naar het ziekenhuis.

 

Marcel Vervloesem in kritieke toestand op intensieve zorgen

www.demorgen.be/.../Marcel-Vervloesem-in-kritieke-t...‎

Nov 1, 2008 - Marcel Vervloesem, de zelfverklaarde kinderpornojager die begin dit jaar vier jaar cel ... is van de gevangenis overgebracht naar het ziekenhuis.

 

'Witte ridder' Marcel Vervloesem in ziekenhuis - Het ...

www.nieuwsblad.be › Nieuws › Buitenland‎

Nov 2, 2008 - Marcel Vervloesem, de zelfverklaarde kinderpornojager die begin dit jaar ... de gevangenis in Turnhout overgebracht naar het ziekenhuis in Lier.

 

Marcel Vervloesem in ziekenhuis | Indymedia Antwerpen

antwerpen.indymedia.org/node/6513‎

Jun 21, 2013 - Marcel Vervloesem, bekend vanwege zijn niet aflatende strijd tegen ... is opnieuw met spoed opgenomen in het Heilig Hart ziekenhuis te Lier.

 

"Marcel Vervloesem in kritieke toestand op intensieve ...

www.hln.be/.../Marcel-Vervloesem-in-kritieke-toestan...‎

Nov 1, 2008 - Marcel Vervloesem, de zelfverklaarde kinderpornojager die begin dit jaar vier jaar ... is van de gevangenis overgebracht naar het ziekenhuis.

 

'Kinderpornojager' Marcel Vervloesem in kritieke toestand

www.gva.be › binnenland‎

"Ik vrees dat Marcel Vervloesem eerstdaags in de gevangenis van Brugge of het ziekenhuis van Brugge zal overlijden indien er niets ondernomen wordt.

 

Marcel Vervloesem | Morkhoven archives archieven archivi

https://morkhovenarchives.wordpress.com/.../marcel-v...‎

Dec 9, 2013 - Brussel, 1.11.2008 – Vanavond zal de opname van Marcel Vervloesem op de intensieve van het Sint Elisabethziekenhuis te Turnhout even op ...

 

Marcel Vervloesem sorti des soins intensifs. | Cineyrgie

https://www.cineyrgie.nl/?p=37513‎

Jun 24, 2013 - chevet de Marcel Vervloesem, lequel occupe la chambre 283 au Heilig Hart Ziekenhuis à Lier. Coïncidence, cette hospitalisation avait été ...

Kindermisbruik: Activist Marcel Vervloesem

marcel.vervloesem.april.2014.jpg

Brussel, 30 april 2014

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd voor de zoveelste keer in het ziekenhuis opgenomen.

Een week geleden voelde hij zich onwel. Toen hij viel, greep hij naar een pot met kokend water die op het vuur stond. Daardoor werd zijn linkerbeen over de gehele lengte in de 3° graad verbrand.

Zijn toestand leek gedurende de laatste twee dagen te verslechteren.

Gisterenavond onderzocht men zijn hart en diende men hem zuurstof toe waardoor hij weer aan de beterhand is.

Vervloesem werd geopereerd voor kanker en is nier- en diabetespatiënt. Hij is ook hartpatiënt en een hartoperatie is niet meer mogelijk omdat dit te veel risico's inhoudt. In de gevangenis van Brugge en Turnhout werd hem regelmatig de diabetes-medicatie ontzegd zodat zijn benen opzwollen van het water. Dat resulteerde in een aantal spoedopnames. Op een bepaald moment geraakte één van zijn benen ontstoken en moest hij met spoed in het ziekenhuis worden opgenomen. Na zijn opname stak men hem bij een volledig doorgeslagen gevangene die geen hulp ontving en die de muren van de cel vol stront smeerde, waardoor er gevaar dreigde voor een nieuwe infectie en spoedopname.

Interressant om weten in deze zaak is het feit dat de Werkgroep Morkhoven de voormalige justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V - christen-democraten) voortdurend van al deze zaken op de hoogte bracht. Na een tiental dagen te hebben geschreven en gepubliceerd, werden er - zonder een antwoord te hebben ontvangen van de minister of zijn kabinet - plotseling maatregelen genomen om een einde te maken aan de aangeklaagde wantoestanden. Maar tien dagen later herbegon het spelletje weer. Vervloesem kreeg opnieuw geen medicatie of werd zonder reden in een isoleercel opgesloten. De Werkgroep schreef dan opnieuw naar minister De Clerck en naar de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen. Wederom kwam er geen antwoord en pas na een 10-tal dagen werd de situatie recht gezet. En zo ging dit eindeloos verder. Vervloesem werd als het ware gegijzeld en men wilde zijn naasten (familie, vrienden, leden van de Werkgroep Morkhoven,) psychisch en emotioneel breken. Deze sadistische werkwijze treft men ook bij kindermisbruikers aan.

Foto: Marcel Vervloesem, Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens

21-01-14

Michelle Martin: Interview Marcel Vervloesem

20.1.2014 - Interview Marcel Vervloesem 

http://www.youtube.com/watch?v=Ja-eMkJ1LNE&feature=youtu.be

http://youtu.be/Ja-eMkJ1LNE

15-12-13

Veiligheid van de Burger: Premier Di Rupo, Minister Milquet, Minister Turtelboom


De Belgische justitie blokkeerde in het verleden regelmatig de mails, het telefoonverkeer en de briefwisseling van de vzw Werkgroep Morkhoven..
 
In 2006 legde de rechter van de correctionele rechtbank te Turnhout dat de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte (en nog steeds dichtdekt), Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, een spreekverbod met de pers op.
 
Het Hof van Beroep te Antwerpen dat hem wilde veroordelen op basis van een onvolledig dossier alhoewel zijn veroordeling ten gevolge van het jarenlange mediaproces tegen hem reeds vaststond, verbood hem dan weer een contactverbod met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven terwijl die hem 2 jaar lang wekelijks in de gevangenis opzochten.
Hij kreeg bovendien een reisverbod en een contactverbod met verenigingen die kindermisbruiken bestrijden.
 
Enkele weken geleden werd Vervloesem opnieuw veroordeeld op basis van een zoveelste verhaal dat in de lokale editie van Het Nieuwsblad verscheen waarvan de gerechtelijke journalisten goede contacten onderhouden met de Justitie te Turnhout.
 
De jonge aanklager stuurde begin vorig jaar doodsbedreigingen naar de 15-jarige kleindochter van Vervloesem en leidde vanaf eind vorig jaar met de leden van zijn bende, een maandenlange terreurcampagne tegenover Vervloesem's getrouwde dochter die nog 2 andere minderjarige kinderen heeft. Daarbij werd er 's nachts met brandbommetjes gesmeten en werd er zelfs een aanslag op Vervloesem's dochter gepleegd. De bende wist in het bezit te geraken van een politiescanner om het gezin Vervloesem te observeren.

De terreurdaden werden blijkbaar door de rechters van de Justitie te Turnhout ondersteund, want die lieten rustig begaan zonder op te treden.
 
Merkwaardig in deze zaak is dat tegelijkertijd met de maandenlange terreur van het gezin Vervloesem, alle skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven werden versleuteld en alle webpagina's systematisch van het Internet verdwenen.
Pas na maandenlange protesten werden de blogs terug ontsleuteld.
 
Dat wijst erop dat de terreur van bovenaf georchestreerd werd.
 
De vzw Werkgroep Morkhoven diende ondermeer een klacht in bij Premier Di Rupo (PS), Minister van Binnenlandse Zaken Milquet (cdH) en justitieminister Turtelboom (Open VLD) die allen het Nationale Veiigheidsplan onderschreven waarin staat dat 'de 'veiligheid van iedere burger, de absolute prioriteit is van de regering'.
 
Het administratief bureau van Premier Di Rupo antwoordde enkele keren met een klassiek administratief bericht.
 
Minister Milquet contacteerde de Herentalse burgemeester Jan Peeters, een sp.a-kamerlid dat in de jaren 90, toen Premier Di Rupo enkel maar Vice-premier was, de staatssecretaris en Minister van Veiligheid geweest is. Maar daar bleef het bij.
 
Minister Turtelboom liet mededelen dat zij, 'gelet op het principe van de scheiding der machten niet kon tussenkomen' terwijl zij uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde.
 
De Hoge Raad voor de Justitie die zich de 'waakhond van de Justitie' noemt, reageerde niet op de klacht van de Werkgroep Morkhoven.
 
Het Comité P dat door het parlement werd opgericht om de werking van de politie te kontroleren, schreef dat zij 'een onderzoek zou instellen' maar van dat 'onderzoek' werd niets meer vernomen en in de plaats daarvan werd Marcel Vervloesem opnieuw veroordeeld. 
 
Het gaat hier dus om de zoveelste doofpotoperatie waarvan zowel de diensten van Premier Di Rupo, als die van de ministers Milquet en Turtelboom (en de ministers zelf) op de hoogte zijn.

===
 
Foto: Premier Di Rupo en justitieminister Turtelboom

21-11-13

Verkiezingen 2014: Akties

di.rupo.milquet.turtelboom.jpg

Het gerecht van Turnhout heeft Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem, op basis van een lachwekkende geluidsopname die mogelijks met de hulp van haar eigen gerechtelijke diensten gemanipuleerd werd, opnieuw schuldig verklaard aan het zogezegd misbruik van een minderjarige.

De Turnhoutse rechters zijn blijkbaar gefrustreerd vanwege het feit dat ze er na 15 jaar er nog altijd niet in geslaagd zijn om de kinderpornozaak Zandvoort met, volgens een rapport van de federale politie zo'n 90.000 slachtoffertjes, dicht te dekken.

Het was de Werkgroep Morkhoven reeds opgevallen dat de rechters vorig jaar niet wensten op treden tegen de leden van een jongerenbende die een maandenlange terreurcampagne tegenover Vervloesem's  dochter en 15-jarige kleindochter organiseerden. Het zogezegde slachtoffer van Vervloesem nam deel aan deze terreurcampagne door allerlei sms-jes en mailtjes met doodsbedreigingen naar het 15-jarige meisje te sturen. Vervloesem's dochter voegde de uitgeprinte sms-jes en mailtjes bij haar klachtneerleggingen bij de politie van Herentals.

De uitgeprinte sms-jes en mailtjes waarnaar de rechters van Turnhout geen onderzoek wensten te voeren omdat, zullen eerstdaags gepubliceerd worden.

Ook alle brieven aan Premier Di Rupo (PS), de Hoge Raad voor de Justitie, het Comité  P en aan de ministers van Binnenlandse Zaken (J. Milquet, cdH) en Justitie (A. Turtelboom, VLD) die het zogenaamde Nationaal Veiligheidsplan van de regering mee onderschreven maar die hun verantwoordelijkheid terzake ontliepen, zullen opnieuw gepubliceerd worden. 

Bij haar maandenlange terreurcampagne kreeg de bende zelfs een politiescanner ter beschikking om de familie Vervloesem te observeren.  De terreur waarbij ook een regelrechte aanslag op Vervloesem's dochter werd gepleegd en er gebruik werd gemaakt van brandbommetjes, ging gepaard met de maandenlange versleuteling van de Morkhoven-skynetblogs. Maar dat haalde niets uit omdat de vzw Werkgroep Morkhoven voldoende ruchtbaarheid wist geven aan de zaak zodat men tenslotte met het rood op de wangen verplicht was om de blogs te ontsleutelen.

Voor justitieminister Turtelboom (VLD) komt deze kwestie op een ongelegen moment.  De vzw Werkgroep Morkhoven kan immers aantonen dat Turtelboom die de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde, mede verantwoordelijk is geweest voor deze zoveelste doofpotoperatie.

De vzw Werkgroep Morkhoven zal er dan ook voor zorgen dat Turtelboom en de VLD het zeer moeilijk zullen krijgen bij de federale verkiezingen van 2014.

Laat ons hopen dat ook andere verenigingen de aanloop naar de komende verkiezingen zullen aangrijpen om het politieke wanbeleid van de overheid op bepaalde vlakken aan te klagen. 

---

Foto: Premier Di Rupo, Minister Turtelboom (links) en Minister Milquet tijdens de voorstelling van het zogenaamde Nationaal Veiligeheidsplan waarbij zij stelden dat de 'Veiligheid van alle burgers, een absolute prioriteit is voor de regering'.

Marcel Vervloesem is diabetespatiënt, nierpatiënt en hartpatiënt. Hij werd wegens kanker geopereerd en moest reeds meer dan 20 keren met spoed in het ziekenhuis worden opgenomen. In de gevangenissen van Turnhout en Brugge kreeg hij onvoldoende verzorging en medicatie en moest hij, aan de operatietafel vastgeketend, een zware open-hart-operatie ondergaan. De Turnhoutse rechters legden hem in 2006 reeds een spreekverbod met de pers op dat nog steeds van toepassing is. De aktivist mag, als bestuurslid van de vzw Werkgroep Morkhoven, geen bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen meer bijwonen; mag geen deel uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden en mag zijn vrienden van de vzw Werkgroep Morkhoven die hem wekelijks tijdens zijn 2-jarige opsluiting in de gevangenis gingen opzoeken, niet meer ontmoeten, telefoneren, schrijven of spreken. Er werd hem bovendien een reisverbod opgelegd om te voorkomen dat hij, als genodigde op buitenlandse kongressen over kindermisbruik, over de kinderpornozaak Zandvoort zou spreken.
De Werkgroep Morkhoven merkt op dat haar informatie momenteel wordt gecensureerd en dat Google onder de zoekterm 'Marcel Vervloesem' alleen de berichten getiteld '18 maanden cel voor Marcel Vervloesem' weergeeft.

===

Belga

18 maanden cel voor Marcel Vervloesem

In Turnhout is de vroegere pedofiliejager Marcel Vervloesem tot 18 maanden cel veroordeeld wegens seksueel misbruik van een minderjarige. Het is niet de eerste veroordeling voor Vervloesem...

20.11.2013

De 61-jarige Vervloesem werd door de correctionele rechtbank in Turnhout schuldig geacht aan misbruik van een minderjarige. Hij krijgt 18 maanden cel en is voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt.

Vervloesem werd veroordeeld omdat hij in januari vorig jaar zijn toen 17-jarige neef misbruikt zou hebben.

Vervloesem heeft dat altijd ontkend, maar een geluidsopname die door het slachtoffer werd gemaakt, was voldoende bewijs voor de rechtbank.

In 2008 werd Vervloesem door het hof van beroep in Antwerpen al eens veroordeeld tot vier jaar wegens gelijkaardige feiten. In de jaren 90 werd Vervloesem bekend door zijn jarenlange strijd tegen kinderporno.

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/regio/antwerpen/131120_Turnhout_Vervloesem

02-09-13

Kindermisbruik: Brief Minister Onkelinx

onkelinx2.jpg

Laurette OnkelinxHertogstraat 59-61, 1000 Brussel

Brussel, 1.9.2013

Geachte Mevrouw Onkelinx,

Betreft: dossier TU37.98.100885-98

Mag ik u doen herinneren aan mijn schrijven van 18.7.2013 inzake voornoemd dossier waarbij ik een kopie voegde van mijn aangetekende brief van 13.4.2005 inzake het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort ? Die brief werd zowel aan u (in uw toenmalige functie als justitieminister), als aan de Heer Procureur Des Konings van het parket te Turnhout, gestuurd.

Hierbij zend ik u een kopie van de parlementaire vraag aangaande de kinderpornozaak Zandvoort die u op 14 juni 2005 door Ecolo-parlementslid Zoë Genot  in de Commissie van de Justitie aangaande deze zaak werd gesteld.

U sprak toen over 'individuele dossiers waarop u geen precies antwoord kon geven' terwijl het dossier rond de kinderpornozaak Zandvoort  helemaal geen individueel dossier is.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Werkgroep Morkhoven

===

Depuis 2001, la justice belge possède 21 CD-roms de pédopornographie et sadisme où apparaissent plus de 80.000 enfants, mais aussi des adultes. Quel traitement par la Justice belge ? Pas de réponse !

Question de Mme Zoé Genot à la vice première ministre et ministre de la Justice sur "le suivi apporté au dépôt en justice de CD-Roms de pornographie enfantine" (n° 7387)

08.01 Zoé Genot (ECOLO) : Monsieur le président, il s’agit d’un dossier relativement ancien puisqu’en 2001, à l’occasion d’enquêtes dans des affaires de pédopornographie, 21 cd-rom auraient été remis au procureur Bourlet et transmis par la suite à la justice de Turnhout. Ils contiennent des dizaines de milliers d’images de pédopornographie de divers types, des photos d’enfants et d’adultes. Certains s’inquiètent du traitement de ces cd-rom et veulent être sûrs que ces images ont été traitées, communiquées aux organismes internationaux se chargeant de les rassembler - par exemple la base de données d’Interpol, à Lyon - pour permettre de recroiser des données, voir si de nouveaux enfants pouvaient être identifiés ou s’il s’agissait de vieilles photos, entre autres choses. Ces échanges d’informations sont très importants.

À l’occasion d’une question écrite que je vous ai adressée précédemment, vous me disiez que ce dossier allait être examiné par le parquet de Turnhout et que l’affaire serait traitée lors de l’audience du 10 mars 2004. Lors de cette fameuse audience, il semblerait que le procureur ait dit qu’il n’avait pas été du tout question de traiter ces cd-rom. C’est la raison pour laquelle j’aimerais insister : où sont ces cd-rom, qu’en a-t-on fait et que reste-t-il à faire ?

08.02 Laurette Onkelinx, ministre : Monsieur le président, chère collègue, j’ai demandé des explications sur ce dossier au procureur du Roi de Turnhout. Il confirme que le dossier répressif concernant les cd-rom a bien été traité par son parquet et que des poursuites pénales ont été engagées contre l’inculpé. Cette affaire est toujours en cours devant le tribunal correctionnel de Turnhout.

08.03 Zoé Genot (ECOLO) : Il s’agit de l’affaire de l’association Morkhoven. Le seul procès en cours à l’heure actuelle est le procès contre Marcel Vervloesem, c’est-à-dire la personne qui a donné les cd-rom. Outre cette instruction qui décidera si cette personne est coupable ou non, j’espère qu’il y aura un véritable traitement de ces cd : il faut examiner chacune des images, identifier les adultes repris dessus et communiquer ces données à Interpol. Le fait que l’on n’arrive pas à obtenir de réponse sur le traitement de ces données, alors qu’elles sont disponibles depuis 2001, n’est pas de nature à rassurer les personnes qui sont particulièrement sensibles à ces questions. Au contraire, c’est de nature à les inquiéter et à nourrir leur imagination de fantasmes divers. J’espère donc qu’il sera possible d’obtenir une réponse plus précise dans un avenir proche.

08.04 Laurette Onkelinx, ministre : Vous savez que, pour les dossiers individuels, nous ne pouvons pas donner de réponse précise.

08.05 Zoé Genot (ECOLO) : Je n’ai posé aucune question sur des dossiers individuels. J’ai posé une question concernant 20 cd-rom, qui sont dans les mains de la justice depuis 2001.

08.06 Laurette Onkelinx, ministre : C’est bien ce que je dis : c’est un dossier précis.

08.07 Zoé Genot (ECOLO) : Comment ces cd-rom ont-ils été traités ? Les données, les images ont-elles été communiquées à Interpol ? Y a-t-il eu un croisement des données entre les différentes justices. Je ne vois absolument pas en quoi mes questions affecteraient l’examen d’un dossier individuel.

Commission de la Justice du 14 juin 2005

ww.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

van:  werkgroepmorkhoven@gmail.com
aan:  info@laurette-onkelinx.be
bcc:  ccv <ccvink@yahoo.it>,
 Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>,
 katholieknieuwsblad <redactie@katholieknieuwsblad.nl>,
 hoofdredactie <hoofdredactie@demorgen.be>,
 Dolcevia Redactie <elisabeth@dolcevia.com>,
 Denver Ouray <redactie@hetvrijevolk.com>
datum:  2 september 2013 19:14
onderwerp:  Re: dossier TU37.98.100885-98

29-08-13

Kindermisbruik: Toestand van Marcel Vervloesem

MarcelMast.jpg

De gezondheidstoestand van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort bekend maakte en daarvoor gedurende meer dan 10 jaar door de pers voor 'zelfverklaarde pedojager' en 'pedofiel' door het slijk werd gehaald, is er de laatste tijd niet op verbeterd.

Hij is pas terug thuis van zijn derde spoedopname (op enkele weken tijd) in het hospitaal.

De artsen hebben hem medegedeeld dat de noodzakelijke operatie aan zijn hart niet meer kan doorgaan omdat het gevaar te groot is dat hij die operatie niet overleeft. Hoeveel tijd er hem nog rest, konden zij niet zeggen.

Marcel Vervloesem heeft sinds 2006 een spreekverbod van de pers; mag al jarenlang geen contact opnemen met de andere bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven die hem gedurende twee jaren elke week in de gevangenis bezochten en mag geen deel uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden.

Dat staat allemaal in het vonnis van de Turnhoutse strafrechtbank en van de strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen dat voor zijn voorwaardelijke invrijheidstelling werd opgesteld.

---

Foto: Marcel Vervloesem, Jan Boeykens en Tiny Mast (moeder van de verdwenen en vermoord weergevonden Kim en Ken)

28-08-13

Kindermisbruik: Europarlementslid zendt S.O.S. uit

cd-roms.jpg

Europarlementslid zendt S.O.S. uit inzake vertakking Zandvoort

Het Oostenrijkse Europarlementslid CL.L. tevens de schrijver van het boek ' De Kindermisbruikers ' heeft in Oostenrijk een belangrijke vertakking gevonden over de kinderpornozaak Zandvoort . Het Europarlementslid vreest dat belangrijk materiaal zou kunnen verdwijnen en doet een dringend beroep op de Werkgroep Morkhoven. 

In Wenen heeft het Morkhoven team diverse gesprekken met twee personen dewelke tienduizenden kinderpornobeelden hebben aangetroffen, gelijkaardig met de inhoud dewelke in de zaak Zandvoort voorkomt.

Morkhoven nam het materiaal en de bijhorende documenten in ontvangst. De eerste analyse van het materiaal gebeurde in een voormalig klooster in Wenen waar Morkhoven een tijdelijk bureau in werking had gesteld. Al vlug bleek het materiaal verwant te zijn aan de Zandvoortbestanden. Voor Morkhoven reden te over om nu ook het Oostenrijks materiaal en gegevens te onderzoeken. De Werkgroep zit opnieuw met talrijke namen die stuk voor stuk onderzocht dienden te worden.

De vertakking naar Oostenrijk had voor vervolg dat een Tchechische kinderverkoper ontmaskerd en aangehouden kon worden.

De bestanden werden voor onderzoek naar tal van landen verzonden.

Morkhoven zit intussen met een kinderpornobestand van liefst 164.000 foto's, filmpjes en liefst 544 namen. Wordt verder vervolgd.