27-09-13

Koning Filip en Koningin Mathilde bezoeken Antwerpen

Albrecht Dürer.jpg

27.9.2013

Koning Filip en koningin Mathilde die zich momenteel in het Museum aan de Stroom (MAS) te Antwerpen bevinden, zullen niet overal even enthousiast begroet worden. Burgemeester Bart De Wever zal hen rondleiden, maar draagt hen zeker geen warm hart toe. Er worden ook protesten verwacht. 

Koning Filip en koningin Mathilde brachten, nog voor hun officiële rondrit van Blijde Intredes van start ging, een bezoek aan de Mechelse Cavalcade. Eerste schepen Marc Hendrickx (N-VA) was niet opgezet met het bezoek van het koningspaar, omdat de kosten voor de aanpassing van de tribune voor het vorstenpaar zo'n 20.000 euro bedroeg. "De Mechelse kas en de belastingbetaler moet hier voor opdraaien", aldus de misnoegde Marc Hendrickx in Gazet van Antwerpen.


Foto: De eerste rinoceros die te zien was in Europa, Albrecht Dürer, 1515.

Studenten en studentendopen

studentendoop.jpg

studentendoop.2.jpg

studentendoop.3.jpg

Op 26 september verwelkomde de Antwerpse Schepen voor Onderwijs Robert Voorhamme (sp.a) de studenten die op 27.9 aan het nieuwe academiejaar begonnen. Met bijna 40 000 studenten is Antwerpen de snelst groeiende studentenstad van Vlaanderen.

Met de studenten uit Gent en Leuven en de buitenlandse studenten erbij, lijkt Antwerpen wel een door studenten bezette stad tijdens de weekends.

De studenten zijn vaak conformistisch en de weerzinwekkende studentendopen bestaan uit een reeks plagerijen en vernederingen die moeten dienen om 'herboren' te worden.

Een studentendoop van studenten van de universiteit van Luik liep enkele dagen geleden uit de hand. Een jonge Franse studente werd verplicht zoveel water te drinken, dat ze in een coma belandde. Toen ze verklaarde dat ze niet meer kon drinken, kreeg ze van de organisatoren namelijk te horen dat ze mocht stoppen met drinken. Maar dan moest ze een document ondertekenen dat ze afzag van haar doop.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130926_00760685

http://stadantwerpen.s-p-a.be/Antwerpen/voorhamme-verwelkomt-40000-nieuwe-studenten/

10-09-13

Latest News Syria: Google

eric-schmidt-and-barack-obama.jpg

gyi.Obama.google.JPG

SANA – Syrian Arab News Agency – وكالة الانباء السورية

Page Web inaccessible

Impossible de charger la page Web sur Google Chrome, car sana.sy n'a pas répondu à temps. Il est possible que le site soit bloqué ou que vous rencontriez des problèmes avec votre connexion Internet.
sana.sy screenshot
Syrian Arab News AgencyWebsite Name:
sana.syURL Checked:
927.79 ms.Response Time:
29 mins agoLast Down:
UP
Sana.sy is UP and reachable.
The website is probably down just for you...
====
TWITTER
http://t.co/XzIimiQyuf : http://www.sana.sy/index_eng.html
'The connection has timed out. The server at www.sana.sy is taking too long to respond.'
===
FACEBOOK
https://www.facebook.com/SANAenglish?hc_location=timeline
News/Media Website
Keeping you up-to-date with the latest from SANA in English
http://www.sana-syria.com/index_eng.html
'Server not found. Firefox can't find the server at www.sana-syria.com.'

04-09-13

De Clerck wordt voorzitter bij Belgacom (2)

De.Clerck.overheid.ogen.gesloten.jpg

Voormalig CD&V-voorzitter Stefaan De Clerck wordt de nieuwe voorzitter van Belgacom.

De Clerck is, als oud-justitieminister, mede verantwoordelijk voor het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort die de Werkgroep Morkhoven destijds onthulde.

De Clerck wordt voorzitter bij Belgacom (1)

Image

 

1.9.2013

Voormalig CD&V-voorzitter Stefaan De Clerck wordt de nieuwe voorzitter van Belgacom. Dat kreeg hij althans informeel te horen van de federale meerderheidspartijen. “Op een formele beslissing is het nog wachten, maar ik ga ervan uit dat die wel zal volgen”, zei hij aan Belga.

De Clerck wordt naar eigen zeggen “met veel plezier, veel goesting en zelfs met ambitie” Belgacom-voorzitter. Hij twijfelt er niet aan dat hij over de nodige capaciteiten en ervaring beschikt.

“Voorzitter van een raad van bestuur is een beleidsfunctie, dat is toch niet hetzelfde als een operationele functie. En als Frank Van Massenhove de NMBS kan leiden, kan ik ook naar Belgacom”, grapt hij nog.

De Clerck is, als voormalige justitieminister, mede verantwoordelijk voor het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort.

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1445381/stefaan-de-clerck-wordt-voorzitter-bij-belgacom.aspx

http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/archive/2009/08/22/doofpot-kinderpornozaak-zandvoort-minister-van-justitie-stef.html

http://peterdedecker.eu/blog/politieke-benoemingen-bij-belgacom-leve-de-onafhankelijk-bestuurders

Café Le Dillens: toepassing gemeentereglement

Sint.Gillis.Le.Dillens.jpg
Brussel, 4 september 2013

Dienst Veiligheid, Hygiëne en Leefmilieu Sint-Gillis

t.a.v. de heer Mesozy
Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis

Betreft: Dillensplein - terrassen - gemeentelijk reglement

Geachte Heer Mesozy,
 
Zoals ik u schreef, zijn de eigenaars van café Le Dillens in belangrijke mate tegemoet gekomen aan het gemeentelijk reglement inzake de inrichting van terrassen maar dreigen zij dit reglement opnieuw te overtreden.
 
Mag ik u doen herinneren aan mijn schrijven van 11.8.2013 terzake waarop ik tot nogtoe geen antwoord van u mocht ontvangen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

van: Jan Boeykens
aan: DNA Sint-Gillis <na-an.1060@stgillis.irisnet.be
cc: contact.1060@stgillis.irisnet.be, louise.1060@stgilles.irisnet.be
datum: 4 september 2013 14:01
onderwerp: terras Le Dillens - gemeentereglement

===


Brussel, 11 augustus 2013

Dienst Veiligheid, Hygiëne en Leefmilieu Sint-Gillis
t.a.v. de heer Mesozy
Van Meenenplein 39
1060 Sint-Gillis Geachte Heer Mesozy,
 

Betreft: Dillensplein - terrassen - gemeentelijk reglement


Zoals ik u op 5 juli jl. schreef, was er een ernstig probleem met het terras van het café 'Le Dillens' op het Dillensplein te Sint-Gillis.

Na de gemeentelijke tussenkomst voorzagen de eigenaars van het café in een vrijweg voor de voetgangers en het terras werd enigszins aangepast.

Om zoveel mogelijk klanten op het terras te krijgen, werden er echter herhaaldelijk tal van tafels en stoelen bijgeschoven zodat men opnieuw in overtreding was met het gemeentereglement.

De volgende ochtend bleek alles weer in regel te zijn.

Gezien de hittegolf van de laatste weken, kon men daar enigszins begrip voor opbrengen.

Ik heb echter de indruk dat het terras nu permanent de wettelijke ruimte overschrijdt en dat er geen rekening wordt gehouden met de aanlegbreedte van de terrassen in de openbare ruimte die tot max. 3 meter van de gevelsrij moet beperkt blijven.

Het terras beperkt zich, in overtreding met het gemeentereglement, ook niet meer tot de breedte van de voorgevel van het betreffende café.

Rekenende op de correcte toepassing van het gemeentereglement en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

PS. Ik wil er nog even aan toevoegen dat mijn tussenkomst die door tal van mensen wordt gerespecteerd, niet op het begrip kan rekenen van de café-uitbaters en hun klanten. Ik ontving zelfs een reactie op mijn blog waarin ik ervan werd beschuldigd het café te willen 'saboteren' terwijl ik er publiciteit voor maakte. Die aankondiging werd wel voorzien van een scherpe kritiek toen bleek dat de eigenaars van het café geen vrijweg voor de voetgangers voorzagen en ook de breedte van de voorgevel van het daarnaast gelegen internet-café voor hun terras gebruikten.

http://www.stgilles.irisnet.be/public/uploaded/Reglements/reglement_terrasses_quartier_l

http://brusselbruxellesbrussels.skynetblogs.be/archive/2013/07/07/gemeente-sint-gillis-inrichting-van-terrassen.html

http://brusselbruxellesbrussels.skynetblogs.be/archive/2013/07/05/le-dillens-lettre-ouverte-maire-saint-gilles.html

http://brusselbruxellesbrussels.skynetblogs.be/archive/2013/07/05/le-dillens-open-brief-aan-burgemeester-sint-gillis.html

http://brusselbruxellesbrussels.skynetblogs.be/archive/2013/07/01/brussels-cafe-brengt-nieuw-leven-in-de-brouwerij.html

http://brusselbruxellesbrussels.skynetblogs.be/archive/2013/07/01/saint-gilles-sint-gillis-place-dillens-dillensplein.html

http://brusselbruxellesbrussels.skynetblogs.be/archive/2013/06/25/parvis-de-saint-gilles-sint-gillis-voorplein-2.html

Foto: Café Le Dillens waarvan het terras bijna 1/4 van het Dillensplein in beslag nam zonder dat er een vrijweg voor de voetgangers was voorzien. De publieke zitbanken werden als banken voor de klanten gebruikt. De publieke zitbanken werden weliswaar vrijgemaakt maar de gebruiker ervan zit nu met zijn neus tegen het terras geklemd.

03-09-13

Patrice Lumumba

MER-178g_Lumumba-captured-by-Mobutus-troops_1960.jpg

http://nl.wikipedia.org/wiki/Moord_op_Lumumba

http://en.wikipedia.org/wiki/Patrice_Lumumba

http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrice_Lumumba

02-09-13

Kindermisbruik: Brief Minister Onkelinx

onkelinx2.jpg

Laurette OnkelinxHertogstraat 59-61, 1000 Brussel

Brussel, 1.9.2013

Geachte Mevrouw Onkelinx,

Betreft: dossier TU37.98.100885-98

Mag ik u doen herinneren aan mijn schrijven van 18.7.2013 inzake voornoemd dossier waarbij ik een kopie voegde van mijn aangetekende brief van 13.4.2005 inzake het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort ? Die brief werd zowel aan u (in uw toenmalige functie als justitieminister), als aan de Heer Procureur Des Konings van het parket te Turnhout, gestuurd.

Hierbij zend ik u een kopie van de parlementaire vraag aangaande de kinderpornozaak Zandvoort die u op 14 juni 2005 door Ecolo-parlementslid Zoë Genot  in de Commissie van de Justitie aangaande deze zaak werd gesteld.

U sprak toen over 'individuele dossiers waarop u geen precies antwoord kon geven' terwijl het dossier rond de kinderpornozaak Zandvoort  helemaal geen individueel dossier is.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Werkgroep Morkhoven

===

Depuis 2001, la justice belge possède 21 CD-roms de pédopornographie et sadisme où apparaissent plus de 80.000 enfants, mais aussi des adultes. Quel traitement par la Justice belge ? Pas de réponse !

Question de Mme Zoé Genot à la vice première ministre et ministre de la Justice sur "le suivi apporté au dépôt en justice de CD-Roms de pornographie enfantine" (n° 7387)

08.01 Zoé Genot (ECOLO) : Monsieur le président, il s’agit d’un dossier relativement ancien puisqu’en 2001, à l’occasion d’enquêtes dans des affaires de pédopornographie, 21 cd-rom auraient été remis au procureur Bourlet et transmis par la suite à la justice de Turnhout. Ils contiennent des dizaines de milliers d’images de pédopornographie de divers types, des photos d’enfants et d’adultes. Certains s’inquiètent du traitement de ces cd-rom et veulent être sûrs que ces images ont été traitées, communiquées aux organismes internationaux se chargeant de les rassembler - par exemple la base de données d’Interpol, à Lyon - pour permettre de recroiser des données, voir si de nouveaux enfants pouvaient être identifiés ou s’il s’agissait de vieilles photos, entre autres choses. Ces échanges d’informations sont très importants.

À l’occasion d’une question écrite que je vous ai adressée précédemment, vous me disiez que ce dossier allait être examiné par le parquet de Turnhout et que l’affaire serait traitée lors de l’audience du 10 mars 2004. Lors de cette fameuse audience, il semblerait que le procureur ait dit qu’il n’avait pas été du tout question de traiter ces cd-rom. C’est la raison pour laquelle j’aimerais insister : où sont ces cd-rom, qu’en a-t-on fait et que reste-t-il à faire ?

08.02 Laurette Onkelinx, ministre : Monsieur le président, chère collègue, j’ai demandé des explications sur ce dossier au procureur du Roi de Turnhout. Il confirme que le dossier répressif concernant les cd-rom a bien été traité par son parquet et que des poursuites pénales ont été engagées contre l’inculpé. Cette affaire est toujours en cours devant le tribunal correctionnel de Turnhout.

08.03 Zoé Genot (ECOLO) : Il s’agit de l’affaire de l’association Morkhoven. Le seul procès en cours à l’heure actuelle est le procès contre Marcel Vervloesem, c’est-à-dire la personne qui a donné les cd-rom. Outre cette instruction qui décidera si cette personne est coupable ou non, j’espère qu’il y aura un véritable traitement de ces cd : il faut examiner chacune des images, identifier les adultes repris dessus et communiquer ces données à Interpol. Le fait que l’on n’arrive pas à obtenir de réponse sur le traitement de ces données, alors qu’elles sont disponibles depuis 2001, n’est pas de nature à rassurer les personnes qui sont particulièrement sensibles à ces questions. Au contraire, c’est de nature à les inquiéter et à nourrir leur imagination de fantasmes divers. J’espère donc qu’il sera possible d’obtenir une réponse plus précise dans un avenir proche.

08.04 Laurette Onkelinx, ministre : Vous savez que, pour les dossiers individuels, nous ne pouvons pas donner de réponse précise.

08.05 Zoé Genot (ECOLO) : Je n’ai posé aucune question sur des dossiers individuels. J’ai posé une question concernant 20 cd-rom, qui sont dans les mains de la justice depuis 2001.

08.06 Laurette Onkelinx, ministre : C’est bien ce que je dis : c’est un dossier précis.

08.07 Zoé Genot (ECOLO) : Comment ces cd-rom ont-ils été traités ? Les données, les images ont-elles été communiquées à Interpol ? Y a-t-il eu un croisement des données entre les différentes justices. Je ne vois absolument pas en quoi mes questions affecteraient l’examen d’un dossier individuel.

Commission de la Justice du 14 juin 2005

ww.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

van:  werkgroepmorkhoven@gmail.com
aan:  info@laurette-onkelinx.be
bcc:  ccv <ccvink@yahoo.it>,
 Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>,
 katholieknieuwsblad <redactie@katholieknieuwsblad.nl>,
 hoofdredactie <hoofdredactie@demorgen.be>,
 Dolcevia Redactie <elisabeth@dolcevia.com>,
 Denver Ouray <redactie@hetvrijevolk.com>
datum:  2 september 2013 19:14
onderwerp:  Re: dossier TU37.98.100885-98

Onkelinx: huisartsen van wacht

handen-onkelinx.jpg

31 augustus, 2013

Vanaf 1 september wordt het aantal huisartsen van wacht sterk teruggeschroefd. Nu is er 1 huisarts van wacht per 30.000 inwoners tijdens het weekend, vanaf 1 september moet er overdag maar één arts per 100.000 inwoners beschikbaar zijn, aldus het VTM Nieuws.

Minder wachtdiensten, maar wel in grotere gebieden. Dat heeft minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS, Parti Socialiste) beslist. De Vlaamse huisartsen zijn niet te spreken over de maatregel. Ze gaan zich dan ook niet houden aan dit minimum, maar vrezen dat de spoeddiensten in de ziekenhuizen in het weekend overstelpt zullen worden met patiënten.

http://www.vandaag.be/binnenland/134842_onkelinx-beperkt-huisartsen-van-wacht.html

29-08-13

Kindermisbruik: Toestand van Marcel Vervloesem

MarcelMast.jpg

De gezondheidstoestand van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort bekend maakte en daarvoor gedurende meer dan 10 jaar door de pers voor 'zelfverklaarde pedojager' en 'pedofiel' door het slijk werd gehaald, is er de laatste tijd niet op verbeterd.

Hij is pas terug thuis van zijn derde spoedopname (op enkele weken tijd) in het hospitaal.

De artsen hebben hem medegedeeld dat de noodzakelijke operatie aan zijn hart niet meer kan doorgaan omdat het gevaar te groot is dat hij die operatie niet overleeft. Hoeveel tijd er hem nog rest, konden zij niet zeggen.

Marcel Vervloesem heeft sinds 2006 een spreekverbod van de pers; mag al jarenlang geen contact opnemen met de andere bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven die hem gedurende twee jaren elke week in de gevangenis bezochten en mag geen deel uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden.

Dat staat allemaal in het vonnis van de Turnhoutse strafrechtbank en van de strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen dat voor zijn voorwaardelijke invrijheidstelling werd opgesteld.

---

Foto: Marcel Vervloesem, Jan Boeykens en Tiny Mast (moeder van de verdwenen en vermoord weergevonden Kim en Ken)

28-08-13

Kindermisbruik: Europarlementslid zendt S.O.S. uit

cd-roms.jpg

Europarlementslid zendt S.O.S. uit inzake vertakking Zandvoort

Het Oostenrijkse Europarlementslid CL.L. tevens de schrijver van het boek ' De Kindermisbruikers ' heeft in Oostenrijk een belangrijke vertakking gevonden over de kinderpornozaak Zandvoort . Het Europarlementslid vreest dat belangrijk materiaal zou kunnen verdwijnen en doet een dringend beroep op de Werkgroep Morkhoven. 

In Wenen heeft het Morkhoven team diverse gesprekken met twee personen dewelke tienduizenden kinderpornobeelden hebben aangetroffen, gelijkaardig met de inhoud dewelke in de zaak Zandvoort voorkomt.

Morkhoven nam het materiaal en de bijhorende documenten in ontvangst. De eerste analyse van het materiaal gebeurde in een voormalig klooster in Wenen waar Morkhoven een tijdelijk bureau in werking had gesteld. Al vlug bleek het materiaal verwant te zijn aan de Zandvoortbestanden. Voor Morkhoven reden te over om nu ook het Oostenrijks materiaal en gegevens te onderzoeken. De Werkgroep zit opnieuw met talrijke namen die stuk voor stuk onderzocht dienden te worden.

De vertakking naar Oostenrijk had voor vervolg dat een Tchechische kinderverkoper ontmaskerd en aangehouden kon worden.

De bestanden werden voor onderzoek naar tal van landen verzonden.

Morkhoven zit intussen met een kinderpornobestand van liefst 164.000 foto's, filmpjes en liefst 544 namen. Wordt verder vervolgd.

24-08-13

Bedroom scenes

The-Hunt-For-bedroom.scenes.jpg