01-12-13

Bahar Kimyongur: Belgische regering mee achter opsluiting ?

'Platform voor Vrije Meningsuiting tevreden met vrijlating van Bahar Kimyongür'

19 april 2007

Het Platform voor Vrije Meningsuiting is tevreden met de verbreking van het arrest door Cassatie in de zaak van DHKP-C en roept op om deel te nemen aan de solidariteitsmanifestatie ‘Open je ogen voor de terrorismewet ze sluit’ in Brussel op zaterdag 28 april.

Een van de redenen waarom de verdediging naar Cassatie trok was het niet respecteren van de vrije meningsuiting. De rechters in Cassatie hebben nu geoordeeld dat er een vermoeden van partijdigheid was ontstaan. Vooral de transfer van rechter De Troch van Dendermonde naar Brugge leek op een zet om koste wat het kost tot een veroordeling te komen. Cassatie heeft nu zowel de vonnissen van de rechtbank van Brugge als het vonnis in beroep te Gent vernietigd. De zeven DHKP-C-veroordeelden komen daarmee terug op vrije voeten en moet het hele proces van vooraf aan in Antwerpen worden overgedaan. Dat betekent dat er alsnog uitzicht is op een eerlijk proces.

Het Platform voor Vrije Meningsuiting veroordeelt terroristische daden, maar klaagt de Belgische antiterrorismewet aan omdat die de deur openzet voor het criminaliseren van politiek en sociaal activisme. Bahar Kimyongur, één van de zeven betrokken, werd veroordeeld voor 'lidmaatschap van een terroristische organisatie' omdat hij een vertaling maakte van een tekst, waarin de DHKP-C zich verontschuldigde voor de burgerslachtoffers die gevallen zijn bij het transport van explosieven. De DHKP-C is een marxistische oppositiepartij die tot 2004 door België werd erkend maar dan op de lijst van terroristische organisaties terechtkwam.

Voor het Platform is de vrijlating van Bahar Kimyongur een goede zaak. Het komt er nu op aan om het debat te heropenen over de antiterrorismewetgeving die volgens de Liga voor de Mensenrechten in strijd is met fundamentele rechten. Noch België, noch de Europese Unie, mag de door de VS opgelegde restricties op de vrijheden, na de gruwel van 11 september 2001, zomaar overnemen en toepassen. De bescherming van de vrijheden behoort tot de essentie van de Rechtstaat en tot de wezenlijke opdracht van de vele organisaties uit het maatschappelijk middenveld.

Op 28 april was er in Brussel een solidariteitsmanifestatie gepland omdat hij een jaar geleden werd gearresteerd. De manifestatie zal nu een feest voor zijn bevrijding worden en de start van een nieuwe campagne tegen de antiterrorismewet.

http://www.indymedia.be/index.html%3Fq=node%252F8772.html

PS. DHKP-C is ervan overtuigd dat de Turkse regering een facistisch regime is.

Op 23.12.2009 sprak het Brusselse hof van beroep drie leden van DHKP-C vrij van terrorisme.

De Brusselse rechtbank was van oordeel dat DHKP-C geen criminele organisatie was en zich niet schuldig maakte aan terrorisme.

Onder druk van de Turkse regering sleept de zaak tegen DHKP-C al 14 jaar aan en verscheen al voor vier Belgische rechtbanken. 

Bahar Kimyongür, die een Belg van Turkse afkomst is, werd in Milaan gearresteerd op basis van een arrestatiebevel dat in Turkije werd uitgeschreven. 

++++

Akties

Er zijn twee akties voorzien:

Op 1 december om 15 uur, voor de Italiaanse ambassade te Brussel:
http://leclea.be/clea/communiques/28-11-13-free-bahar-rassemblement-ambassade-italie.html

Op maandag 2 december te Brescia (Italië), op het moment dat er beslist wordt of Bahar opgesloten blijft of vrijgelaten wordt:
http://leclea.be/affaire_dhkp-c/2013_la_turquie_reclame_bahar/articles.html#solidarite_italienne

De commentaren zijn gesloten.