21-10-13

Stefaan De Clerck: 'vzw Morkhoven beschikt over belangrijke informatie'

De.Clerck.overheid.ogen.gesloten.jpg

Het Laatste Nieuws van 2 oktober 2003

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1445381/stefaan-de-clerck-wordt-voorzitter-bij-belgacom.aspx

http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/archive/2009/08/22/doofpot-kinderpornozaak-zandvoort-minister-van-justitie-stef.html

http://peterdedecker.eu/blog/politieke-benoemingen-bij-belgacom-leve-de-onafhankelijk-bestuurders

===

Belgische Staatsveiligheid

In de krant De Standaard van 13 februari 2013 namen Minister van Binnenlandse Zaken J. Milquet en haar christen-democratische collega, oud-minister van Justitie Stefaan De Clerck, de verdediging van de Belgische Staatsveiligheid op zich: ‘Een goed functionerende inlichtingendienst is onontbeerlijk voor de veiligheid van een land. De dienst is onmisbaar. Het bestaan van een competente en gecontroleerde inlichtingendienst is onontbeerlijk in het kader van de veiligheidspolitiek van een land. De polemiek, ontstaan naar aanleiding van enkele in de pers gelekte verslagen uit eenzelfde onderzoek, mag dan ook geenszins de basis vormen om de werking van de staatsveiligheid in diskrediet te brengen, noch die van haar huidige top. Er moeten een aantal verbeteringen in overweging worden genomen, meer bepaald wat betreft de werking, de transparantie, de voogdij, de coördinatie en de uitwisseling van informatie tussen de verschillende diensten, alsook wat betreft de integratie van de verschillende opdrachten in de prioriteiten van de veiligheidspolitiek van de regering. De prioriteit is noch het debat over het bestaan van de staatsveiligheid, noch dat over de opvolging van zijn topman. De prioriteit moet gaan naar het debat over de versterking van de strijd tegen die elementen, die duidelijk de veiligheid van de staat en haar burgers bedreigen.’

Op 1 september 2013 werd De Clerck die mede politiek verantwoordelijk was voor het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort, tot voorzitter van Belgacom benoemd. Hij werd voorgedragen door de Belgische Staat.

De RTBF-journaliste Gina Bernard die met de vzw Werkgoep Morkhoven intens op zoek was naar de Duitse verdwenen jongen Manuel Schadwald, had benevens anonieme doodsbedreigingen en intimidaties vanwege de justitie, maandenlang problemen met haar telefoon- en internetverbinding. Belgacom wist de problemen niet op te lossen en wilde ook geen apparaat inschakelen om de anonieme beller die haar voortdurend met de dood bebreigde, op te sporen.

De commentaren zijn gesloten.