17-08-13

20-12-12: Le Parvis de Saint Gilles

Le Parvis de Saint Gilles.jpg

http://sofei-vandenaemet.skynetblogs.be/tag/parvis+de+saint+gilles

je t’ai choisi Parvis.jpg

http://www.bruxnbrol.com/arts/beaux-mots/parvis-de-saint-gilles.html

Kort na deze publicatie van 20.12.2012 inzake 'Le Parvis de Saint-Gilles' (Sint-Gillis Voorplein), werd er een terreurcampagne opgestart tegen de dochter en de 15- jarige kleindochter van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoor onthulde.
Daarbij werd er zelfs een aanslag gepleegd op Vervloesem's dochter.

De justitie van Turnhout die de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte, trad niet op tegen de terroriserende bendeleden die door het Herentalse gemeenteraadslid Victor V. die men gebruikte om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, geleid werd.

Er werd geschreven naar Premier Di Rupo (PS, Parti Socialiste) die enkele keren door zijn diensten liet antwoorden. Di Rupo wist de regeringsprioriteit om de veiligheid van alle burgers te waarborgen, echter niet in daden om te zetten.

Ook justitieminister Turtelboom (Open VLD, liberalen) werd aangeschreven. Turtelboom liet echter weten dat 'het principe van de scheiding der machten haar niet toeliet om tussen te komen'.
Turtelboom die het veiligheidsplan van de regering mede onderschreef, benoemde uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef.

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH, christen-democraten) deelde mede dat zij de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a-kamerlid, Staatssecretaris en minister van de Veiligheid onder het vice-premierschap van Elio Di Rupo in de jaren '90) had gecontacteerd.
Maar ook dat haalde niets uit. Er werd zelfs een onderzoek opgestart naar de slachtoffers in deze zaak.

De Hoge Raad van de Justitie vond het niet nodig om te reageren in deze zaak terwijl zij destijds toegaf dat alle ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem bij de correctionele rechtbank van Turnhout, inderdaad verdwenen waren zodat hij zonder tegenspraak kon veroordeeld worden.

Het Comité P zei een onderzoek te zullen voeren, gezien Victor V. ook lid is van de lokale politieraad en zelfs tot voorzitter van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Politie werd benoemd. Victor V. die de terreurcampagne met schriftelijke doodsbedreigingen in gang zette en zelfs een politie-scanner aan de bende uitleende, zit nog altijd op zijn post. Het Comité P dat de werking van de politiediensten moet kontroleren, laat al bijna zes maanden niets meer van zich horen.

Omdat er van het begin af aan een misdadig opzet werd verondersteld, wilde de Werkgroep Morkhoven dat de politie van Sint-Gillis een proces-verbaal van de feiten zou opmaken.
Omdat er geen proces-verbaal werd opgemaakt, richtte de Werkgroep zich tot de voormalige Brusselse Minister-President Charles Picqué (PS) die tevens burgemeester is van Sint-Gillis.  Die liet weten dat men met een bepaalde dienst contact moest opnemen.

Tenslotte is het de Ombudsdienst Tele-Communicatie die de klachten van de Werkgroep onderzocht en daadwerkelijk aktie ondernam zodat de blogs na een viertal maanden door Belgacom-Skynet werden ontgrendeld.

De terreurcampagne bleef maar liefst zes maanden duren en de Werkgroep Morkhoven moest alles op alles zetten om te voorkomen dat haar skynetblogs, waaronder 'Brussel.Bruxelles.Brussels', die bij de start van de geörchestreerde terreurcampagne werden afgegrendeld, definitief gesloten werden en de webpagina's uit de zoekresultaten van Google verdwenen.

De Werkgroep Morkhoven gelooft dat de maandenlange terreurcampagne en de afgrendeling van de blogs bedoeld zijn geweest om de weerstand van de Werkgroep Morkhoven en haar medewerkers te breken.

De commentaren zijn gesloten.