01-07-13

Saint-Gilles/Sint-Gillis: Place Dillens - Dillensplein

Saint-Gilles.Place.Julien.Dillens.jpg

Située au croisement des r. de l'Hôtel des Monnaies, de la Source et Jourdan, la pl. Julien Dillens s'apparente plutôt à un carrefour qu'à une place. Elle est égayée par deux jardinets triangulaires plantés de platanes, de part et d'autre de la r. de l'Hôtel des Monnaies.

Gesitueerd op het kruispunt van de Munthotelstraat, Bronstraat en de Jordaanstraat, lijkt het Dillensplein eerder op een kruispunt dan op een plein. De plaats wordt opgevrolijkt door twee driehoekige plantsoentjes langs weerszijden van de Munthotelstraat waarin telkens een plantaan staat.

http://www.irismonument.be/fr.Saint-Gilles.Place_Julien_Dillens.html

De commentaren zijn gesloten.