17-05-13

Gevangenis Vorst -Berkendael: Aktie

Image

Pas d’interdit professionnel / Geen beroepsverbod / No work ban Luk Vervaet

De ontslagen gevangenisleraar Luk Vervaet organiseert een persconferentie en een sit-in voor de gevangenis van Berkendael (vrouwenafdeling) op maandag 20 mei van 9.45u tot 11.15 uur (bezoekuur van de gevangenis).

Persbericht.

Geachte Redactie, beste vrienden,

Bij deze doen wij een beroep op uw aanwezigheid op een samenkomst tegen het beroepsverbod en het toegangsverbod tot de Belgische gevangenissen, waarvan de leraar Nederlands Luk Vervaet nog steeds, en opnieuw, het slachtoffer is.

Toen hij afgelopen woensdag Malika El Aroud in de gevangenis wou bezoeken werd hem een nieuw toegangsverbod tot gevangenis betekend. Luk Vervaet zal zich op maandag 20 mei vanaf 9.45u tot 11.15 uur opnieuw aanbieden aan de gevangenis van Berkendael en vragen om zijn bezoekrecht te respecteren. In geval van een nieuwe weigering, zal hij een persconferentie en een sit-in houden voor de gevangenis.

De ontslagen leraar klaagt aan dat noch de directie van het gevangeniswezen in België, noch het ministerie van Justitie het vonnis respecteren dat de Raad van State velde op 22 juni 2011. Dit vonnis vernietigde het verbod voor Luk Vervaet om nog les te geven in de gevangenis. 
Twee jaar later is de leraar nog steeds uitgesloten en zonder werk, ondanks de dringende behoefte aan leraren in de overbevolkte gevangenissen van het Koninkrijk.

Niet alleen handhaaft het ministerie van Justitie haar verbod om les te geven, maar sinds zijn ontslag is de leraar zo goed als in quarantaine geplaatst. Luk Vervaet stelt dat hij behandeld wordt als een gedetineerde die in voorwaardelijke vrijheid is, onder de voorwaarden niet in de buurt te komen van een gevangenis en geen contact te hebben met gevangenen. 
Zo is het hem verboden gedetineerden in de gevangenis te bezoeken. 
Zo wordt, zonder enige motivering, aan gevangenen geweigerd om hem op hun lijst van bezoekers te plaatsen. 
Zo worden zijn brieven aan gevangenen, die nochtans geopend en gelezen worden door gevangenispersoneel, niet aan de gedetineerden bezorgd, noch worden deze hem teruggestuurd. 
Zo worden zijn verzoeken om een persconferentie te houden in de buurt van een gevangenis, geweigerd in naam van de veiligheid.

De leraar heeft, na zijn uitsluiting in 2009, een Vereniging van Families en vrienden van gevangenen opgericht (http://links.causes.com/s/clKHa4?r=tRII ) en een Comite van Families van Europese gevangenen in Marokko (http://links.causes.com/s/clKHa5?r=tRII ). 
Deze verenigingen werken rond de levensomstandigheden in de gevangenissen in het algemeen en helpen de families van gedetineerden. Ze verdedigen ook de mensenrechten van diegenen die in de maatschappij het meest verworpen en uitgestoten zijn, namelijk de veroordeelden voor « het plannen, rekruteren of propaganda maken voor terrorisme », en hun families.

De enige gedetineerde die Luk Vervaet in België nog kon bezoeken was Malika el Aroud, veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf omwille van rekrutering voor de strijd in Afghanistan. Afgelopen woensdag, werd hem ook dit bezoek geweigerd, zonder enige verantwoording. Een verzoek om de directie van de gevangenis te mogen ontmoeten werd evenzeer afgewezen.

De leraar stelt dat gevangenen die werden veroordeeld voor terrorisme in grote nood verkeren. Ze worden afgesneden van elk menselijk contact en band met de buitenwereld. Op die manier maakt men hen sociaal dood. Door hem het contact met deze gedetineerden te ontzeggen, sluit het ministerie van Justitie deze gedetineerden doelbewust op in een religieus kader, waaruit geen ontsnappen mogelijk is. Op die manier kan hun demonisering zijn gang blijven gaan en kan men hen aan de maatschappij voorstellen als religieuze gekken. Door hen te onderwerpen aan een totaal isolement, duwt het ministerie van Justitie deze gedetineerden naar sociale zelfmoord. De manier waarop deze gedetineerden worden behandeld is wellicht het beste recruteringsmiddel voor het terrorisme, dat jihadisten van allerlei soort ooit hadden kunnen bedenken.

Campagne “Pas d’interdit professionnel / Geen beroepsverbod / No work ban Luk Vervaet” 
Contact Luk Vervaet: 0478 653378 of vervaetluk@gmail.com
===
Gevangenis van Vorst – Berkendael
Verbindingslaan 52
1190 Vorst
Tel.: 02 349 74 11
Fax: 02 349 75 65
Inrichtingshoofd: Vincent Spronck

De commentaren zijn gesloten.