22-04-13

Brussel: Premier Di Rupo en de veiligheid van de burger

Di.Rupo.zelfs.de.kleinste.overtreding.jpg

Brussel, 22 april 2013

Beleidsorganen en secretariaat van de Eerste Minister
t.a.v. Premier Di Rupo
Wetstraat 16
1000 Brussel

Geachte Heer Di Rupo, 

Betreft: 'De veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit voor de regering': Herentals
 
Ik heb u medegedeeld dat de genaamde Victor V. die op 17.12.2012 het startsein gaf tot een terreurcampagne tegenover twee gezinnen en enkele buurtbewoners te Herentals, nog altijd niet verhoord werd.
 
Dat komt omdat hij politiek benoemd (en beschermd) wordt.
 
De man die quasi analfabeet is, werd door de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a), u wellicht bekend van in de tijd dat u Vicepremier en Minister van Telecommunicatie was omdat Peeters toen de Staatssecretaris en Minister van Sociale Integratie en Veiligheid was, ondermeer tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals benoemd.
 
Dat laatste verklaart waarom de hoofdcommissaris van de Politie van Herentals geen proces-verbaal wilde laten opmaken van de aanslag die in deze zaak door de met Victor V. in contact staande jeugdbende werd gepleegd.
 
Het verklaart ook waarom het thans lopende politieonderzoek bedoeld is om de slachtoffers te criminaliseren en deze zaak in de doofpot te steken.
 
Kort nadat de politie van Herentals de computers en de GSM's van de slachtoffers in deze zaak 'voor onderzoek' in beslag had genomen, liet een bendelid weten dat hij 'toch niet vervolgd zou worden'. 
Er werd dus vanuit de politie of door Victor V. die goede contacten onderhoudt met bepaalde politieagenten omdat hij ook tot bestuurslid van de lokale politie (Neteland) werd benoemd, informatie naar dit bendelid gelekt terwijl een onderzoek geheim dient te blijven.

Ik vroeg Minister Milquet die het gevoel van straffeloosheid met het beboeten van 14-jarigen zegt te bestrijden, om deze zaak grondig te laten onderzoeken maar kreeg geen antwoord tot nogtoe.
 
Een politieagent van Vosselaar zag enkele dagen geleden dat er een auto verdekt stond opgesteld nabij het huis van één van de reeds maandenlang geterroriseerde gezinnen.  Die bleek van Victor V. te zijn.  Hij zou de beschikking hebben gehad over een politiescanner en er zouden zich twee bendeleden achterin in zijn wagen bevonden hebben.
 
De gezinnen dienden ondermeer een klacht in bij de politie van Herentals omdat uit de ontvangen sms-jes met dreigementen blijkt dat hun huizen, waarrond er regelmatig brandbommetjes ontploffen in het midden van de nacht, door de bendeleden blijkbaar nauwkeurig geobserveerd worden.  
De met het 'onderzoek' belaste politieagent, de genaamde Max Van Leuven van de politie van Herentals, doet dit echter af als een 'cowboy verhaal'.
 
Ik vroeg Minister Milquet wie er verantwoordelijk is voor het uitlenen van een politiescanner aan Victor V. en zijn criminele kameraden, maar ontving geen antwoord tot nogtoe. 
 
Gezien u stelt dat 'de strijd tegen de bendes en de veiligheid van alle burgers een absolute prioriteit zijn voor de regering', doe ik nogmaals op een beleefde manier beroep op uw tussenkomst.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis 
 
PS. Zoals u weet, bestaan er van Victor V. zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes.  Ik zond u een kopie van deze processen-verbaal.  Wordt er nu verder nog iets mee gedaan ?
In bijlage zend ik u nogmaals het sms-je van Victor V. waarmee de terreurcampagne van start ging.
Eerstdaags zend ik u ook een kopie van het proces-verbaal van de telefonische en schriftelijke doodsbedreigingen die mevrouw J. de Croÿ en ik, als bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven', wekenlang ontvangen hebben.

=====
 
Het sms-je van Victor V. aan de 15-jarige Sanne H.,  dat het startsein bleek te zijn van de terreur. De Politie van Herentals is in het bezit van deze informatie en stelde vast dat het smsje afkomstig was van de GSM van Victor V.

Afzender: Hallo S.
S: Wie bent U ?
Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?
S: Hoe noem jij, wie ben jij ?
Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien. Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden wa denk je ?
Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?
Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei
Afzender: Hallo ?
Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop ik heb dan een mooi jobje voor je
Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?
Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?
Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!
Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker
Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.
Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor het ziekenhuis 15.30 ik wacht op ,je
Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !
Afzender: ik maak je af en je neef erbij!

==============================

van: Jan Boeykens werkgroepmorkhoven@gmail.com
aan: Info premier Di Rupo
datum:22 april 2013 17:44
onderwerp:'Veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit van de regering'

Minister Milquet: Veiligheid en Terreur:
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/04/21/minister-milquet.html

De commentaren zijn gesloten.